MapDance is the service for dancer to find parties, dance festivals, dance schools, workshops, classes everywhere in the world!
13
Oct

Stockholm Salsa Festival A lo Cubano 2017 in Stockholm

Stockholm Salsa Festival A lo Cubano 2017 salsa, ruedadecasino
Friday, October 13, 2017 6:00 PM to Sunday, October 15, 2017 5:00 PM
EPIC Studios - Stockholm, Rökerigatan 21, 12162, Stockholm, SE
EPIC Studios - Stockholm
Rökerigatan 21
12162 Stockholm
Sweden
Description
www.alocubano.se
Stockholm Salsa Festival A lo Cubano är en festival som är grundad av Julio Espinal. Festivalen har som mål att sprida den kubanska musiken och dansen, och framför allt glädjen. Varje år arrangeras den med ett stort engagemang och kärlek för de kubanska rytmerna samt för alla Er dansare. Här finns något för alla, för er som aldrig tagit ett danssteg förut samt för er som dansar på en avancerad nivå.

I år firar vi 13 års jubileum av Festivalen Alocubano. Det här året ska festivalen äga rum i den suveräna och fina lokalen EPIC studios som ligger precis bredvid Globen och Tele 2 Arenan. Epics danslokaler är mycket fräscha och rymliga och vi är helt övertygade om den här danslokalen, tillsammans med våra otroligt professionella instruktörer, Dj:s och alla Er härliga dansare kommer ge oss alla en fantastisk dansupplevelse det här året.

Under tre dagar kommer vi att ha två stora fester, 32 workshops med dem världsbästa instruktörerna från Kuba och Europa, otroliga dansshower och för första gången har vi Master class workshops. Det här kommer vara en avancerad nivå där det krävs en lång erfarenhet av den kubanska dansen och man kommer ha möjlighet att lära sig en hel koreografi på varje workshop. Vi har alltså satsat på en ännu högre nivå för alla er som vill utveckla dansen maximalt.
Under den här helgen har vi som mål att Ni alla dansare ska få uppleva kvalitet, inspiration, glädje, positiv energi och massa andra härliga dansupplevelser.

Artister och instruktörer:
1. Diana Rodriguez
2. Yoandy Villaurrutia
3. Roynet Perez
4. Hector Oviedo
5. Yuliet Estrada
6. Yunier Oviedo
7. Baila Baila
8. Nemanja Lazovic
9. Raymon Sanchez
10. Saul Perezz
11. Pedrito y Giusy
12. Sam Beco and more.

Vi kommer att ha 100% kubansk dance workshop och för första gången master class workshops. Vi kommer att dansa till gryningen.

PROGRAM

Fredag: 13/10 (19:30- 05:00)
kl.19:30 INSLÄPP
kl.20:00-21:00 ( Salsa prova på )
kl.21:00-22:00 ( Dj spelning )
kl.22:00-22:30 ( Dansshower )
kl.22:30-00:00 ( Dj spelning )
kl.00:00-00:40 ( Live music " Tiempo Cuba " )
kl.00:40-04:00 ( Dj Spelning )

Lördag: 14/10 ( 09:30 - 05:00 )
kl.09:30 INSLÄPP
kl.10:00-12:00 ( Workshops )
kl.12:00-13:00 ( Lunch )
kl.13:00-16:00 ( Workshops )

kl.19:30 INSLÄPP
kl.20:00-21:00 ( Salsa prova på )
kl.21:00-22:00 ( Dj spelning )
kl.22:00-22:30 ( Dansshower )
kl.22:30-04:00 ( Dj spelning och animationer )

Söndag: 15/11 ( 09:30 - 17:00 )
kl.09:30 INSLÄPP
kl.10:00-12:00 ( Workshops )
kl.12:00-13:00 ( Lunch )
kl.13:00-16:00 ( Workshops)

Alocubano workshops nivåkrav:
Nybörjare: Det krävs inga förkunskaper.
Medel: Det krävs att man kan alla grundsteg i kubansk salsa och lite mer.
Avancerad: Det krävs att man har gått minst två terminer i kubansk salsa, behärskar alla grundsteg och har förståelse för den kubanska musiken och även har lätt att lära sig nya figurer och rörelser.
Master class: Det krävs att man behärskar alla grundsteg, har förståelse för den kubanska musiken, har även dansat rueda de casino, har dansat minst två år eller har deltagit i en kubansk showgrupp eller student team. Man ska ha lätt att förstå och lära sig nya figurer och rörelser.

Två dansgolv ( Solo musica Cubana 100% )
Dansgolv 1: Son och gamla goda kubanska salsalåtar
( här dansar man rueda de casino och son )
Dansgolv 2: Senaste timba och kubanska salsalåtar .
( här dansar man timba och kubansk salsa )

Dj lista
1. Dj Assane
2. Dj Liber
3. Dj Raymon
4. Dj Sotomayor
5. Dj Humberto Dominguez
6. Dj Vidal

Priser:

Fullpass: 1300kr ( 23/7 - 3/9)
1400kr ( 4/9 - 30/9 )
1500kr ( 1/10 - 13/10 )
Ingår: ( alla workshops och fester, ej masterclass)

Master class fullpass:
2000kr ( 23/7 - 3/9 )
2300kr ( 4/9 - 30/9 )
2500kr (1/10 - 13/10 )
Ingår: ( alla workshops och fester )

Saturday pass: 900kr
Ingår: ( alla saturday workshops och festen , ej masterclass workshops)

Sunday pass: 800kr
Ingår: ( alla sunday workshops)

One workshop: 250kr
Ingår: ( one workshop ej masterclass)

One master class workshop: 350kr

Friday party: 200kr
Ingår: ( festen på fredag )

Saturday party: 280 kr
Ingår: ( festen på lördag )


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
www.alocubano.se

In English

Stockholm Salsa Festival A la Cubano is a festival founded by Julio Espinal. The festival aims to share the Cuban music and dance, and most at all the joy. ☺ Every year, it is arranged with a great commitment and love for the Cuban rhythms and for all you dancers. Here is something for everyone, for those who have never taken a dance stage before and for those who dance on an advanced level. ☺

This year we celebrate the 13th anniversary of the Alocubano Festival. The festival will take place in great and beautiful EPIC studios, located right next to Globen and Tele 2 Arena. Epics dance rooms are very fresh and spacious and we are completely convinced that these dance rooms, along with our incredibly professional instructors, Dj's and all of you dancers will give all of us an amazing dance experience this year.

In three days we will have two big parties, 32 workshops with the world's best instructors from Cuba and Europe, amazing dance shows and for the first time we have Master class workshops. This will be an advanced level where a long experience of Cuban dance is required and you will be able to learn a whole choreography at each workshop. We have therefore invested in an even higher level for anyone who wants to develop the dance at the maximum. ☺ During this weekend, we aim for all dancers to experience quality, inspiration, joy, positive energy and lots of other wonderful dance experiences.

Artists and instructors:
1. Diana Rodriguez
2. Yoandy Villaurrutia
3. Roynet Perez
4. Hector Oviedo
5. Yuliet Estrada
6. Yunier Oviedo
7. Baila Baila
8. Nemanja Lazovic
9. Raymon Sanchez
10. Saul Perezz
12. Pedrito y Giusy
13. Sam Beco and more.

We will have 100% Cuban dance workshop and for the first time Master class workshops. We dance as long as we can.

PROGRAM

Friday: 13/10 ( 19:30 - 05:00 )
19:30 door opening
20:00-21:00 (Salsa trial lesson )
21:00.22:00 ( Dj playing )
22:00-22:30 ( Dance shows )
22:30-24:00 ( Dj playing )
24:00-00:40 ( Live music " Tiempo Cuba " )
00:40-05:00 ( Dj playing )

Saturday: 14/10 ( 09:30 - 05:00 )
09:30 Door opening
10:00-12:00 ( workshops )
12:00-13:00 ( Lunch )
13:00-16:00 ( workshops )

19:30 Door opening
20:00-21:00 ( Salsa trial lesson )
21:00-22:00 ( Dance shows )
22:00-05:00 ( Dj playing and animations )

Sunday: 15/10 ( 09:30 - 16:00 )
09:30 Door opening
10:00-12:00 ( workshops )
12:00-13:00 ( lunch )
13:00-16:00 ( workshops)

Alocubano workshops level requirements:
Beginner: No prerequisites are required.
Intermediate: It is necessary that you can take all basic steps in Cuban salsa and more.
Advanced: It is necessary that you have passed at least two semesters in Cuban salsa, master all the basic steps and have an understanding of Cuban music and also find it easy to learn new movements.
Master class: It is necessary to master all the basic steps, have an undestanding for Cuban music, have also danced rueda de casino, have been dancing for at least two years or have participated in a Cuban show group or student team. You should easily understand and learn new figures and movements.

Two dancefloor ( Solo musica Cubana 100% )
Dancefloor 1: Son and old good Cuban salsa hits
( here you can dance Rueda de casino and son )
Dancefloor 2: the latest timba and Cuban salsa hits
( here you can dance timba and Cuban salsa )

Dj list
1. Dj Assane
2. Dj Liber
3. Dj Raymon
4. Dj Sotomayor
5. Dj Vidal


Prices:

Fullpass: 1300SEK ( 23/7 - 3/9 )
1400SEK ( 4/9 - 30/9 )
1500SEK ( 1/10 - 13/10 )
Included: ( all workshops and parties, no masterclass)

Masterclass fullpass:
2000SEK ( 23/7 - 3/9 )
2300SEK ( 4/9 - 30/9 )
2500SEK (1/10 - 13/10 )
Included: ( all workshops and parties )

Saturday pass: 900SEK
Included: ( all Saturday workshops and parties, no masterclass workshops)

Sunday pass: 800SEK
Included: ( all Sunday workshops)

One workshop: 250SEK
Included: ( one workshop, no masterclass)

One masterclass workshop: 350SEK

Friday party: 200SEK
Included: ( party on Friday )

Saturday party: 280 SEK
Included: ( party on Saturday )

Best regards
Alocubano team