Register to our festivals newsletter
Could you confirm your language preference?
Cover BáilaMe Bachata Social CUP 2022 - 29-30.04.2022
Fri
29 Apr
2022

BáilaMe Bachata Social CUP 2022 - 29-30.04.2022

festival bachata
English  -   - 
It’s already the fourth edition of Bachata Social CUP in Cracow! The competition again will take place as a part of BáilaMe Cracow Bachata Festival 2022 Bachateros from all over the World! - we encourage you to come!
C’est déjà la quatrième édition de bachata Social CUP à Cracovie ! La compétition aura à nouveau lieu dans le cadre du BáilaMe Cracow Bachata Festival 2022 Bachateros du monde entier ! - nous vous encourageons à venir!
¡Ya es la cuarta edición de la Bachata Social CUP en Cracovia! La competición volverá a realizarse como parte del BáilaMe Cracow Bachata Festival 2022 ¡Bachateros de todo el mundo! - ¡Te animamos a venir!
Added by Jean C.
The event
Start
29 avr. 2022 at 20:00
End
01 mai 2022 at 23:00

Address of the event
The organizer
Báilame
(Non official, community data)
Added by Jean C. with 450 other events
Description
English  -  français  -  español

It’s already the fourth edition of Bachata Social CUP in Cracow!

The competition again will take place as a part of BáilaMe Cracow Bachata Festival 2022

Bachateros from all over the World! - we encourage you to come!

⭐ RULES

🔸 Idea of the Competition:

- You may enroll only as a male-female couple.

- The couples don't change, don't rotate during the whole competition.

- The competition is addressed to all bachata dancers who are not (and have never been) dance instructors.

- The competition is aimed at social dancing with no choreography involved

- The contestants will improvise and dance at once to music will not be announced beforehand.

-Couples will dance to a variety of bachata music such as bachata sensual/modern bachata/remixes/dominican/impro/urban ect.

-The competitors will be assessed by professional jury consisting of the instructors running workshops at Bailame Cracow Bachata Festival.

🔸 Elements which WILL BE evaluated by the Jury:

- musical interpretation

- dance technique

- leading and following

- the aesthetics of dance

- rhythm

- interaction between dancing partners

🔸 Elements which WILL NOT BE evaluated by the Jury:

- show

- interaction with the audience

- costume

- acrobatic movements

⭐ REGISTRATION

🔸 If you HAVE a pass which entitles you to attend Friday and Saturday parties, the competition fee is 30 PLN (7 EUR) per person.

🔸 If you DO NOT have a pass which entitles you attend to Friday and Saturday parties, the competition fee is 60 PLN (14 EUR) per person.

🔸 Registration for the competition must be made by sending an e-mail to: bailamefestival@gmail.com in which you must provide:

- your names, surnames and e-mail addresses

- cities you come from

- information about the passes: “We both have passes entitling us to attend both parties” or “We don’t have passes entitling us to attend both parties” or “One of us has a pass which entitles me/my parter to attend both parties”

🔸 You are also kindly asked to send your solo portrait photos (if you have a photo together, please send it too)

🔸 Then, you must transfer the competition fee to the designated account:

27 1140 2004 0000 3102 7930 5023

IBAN: PL 27 1140 2004 0000 3102 7930 5023

BIC: BREXPLPWXXX

Bailame Dorota Chudzik

ul.Kościelna 19

34-220 Maków Podhalański

🔸 There is a limitation of number of participants: 40 couples. Participation in the competition is determined by first come, first served.

The details and award list will be announced soon by posting in this event. Organizers reserve the right to alter the rules and schedule of the Bachata Social Cup.

⭐ CONDUCTION OF THE COMPETITION

🔸 FIRST ROUND

The first round of the competition will take place on Friday - 29th April 2022 at 8 pm (before the party).

All the couples will be dancing simultaneously for about 40 minutes. During this time there will be one 10-minute break for resting and drinking water.

Every jury member will evaluate every couple awarding them with 0 or 1 point. About 25% of couples who will have received the highest number of points will qualify to the second round (we do not specify the number of couples due to the possibility of ex aequo). The results of the first round will be announced on Saturday April 30th at about 3 pm on the Facebook event page.

🔸 THE SECOND ROUND

The second round of the competition will take place on Saturday at 9 pm (before the party). The couples will be dancing simultaneously for about 20 minutes. During this time there will be one short break for resting and drinking water.

In this round every jury member will evaluate every couple awarding them with 1, 2 or 3 points. Three couples with the highest number of points will qualify to the final round.

🔸 THIRD ROUND – FINAL

The final of the competition will take place during the Saturday party, at about midnight. During the final all three couples will be dancing simultaneously for about 15 minutes. The jury will evaluate every couple awarding them with 1-5 points. The couple with the highest number of points will win the competition.

The final results of the competition will be announced as soon as possible, probably at around 1 am.

⭐ SCHEDULE

🔸 FRIDAY – April 29th 2022

8.00 pm – Organizational meeting for competitors

8.30 pm – First round of the competition

🔸 SATURDAY – April 30th 2022

3.00 pm –Announcement of results of the first round

9.00 pm – the second round of the Competition

11:45 pm - Announcement of results of the second round

12:00 pm – FINAL of the Competition

1:00 am – Announcement of the winners and the awards ceremony

By registering to Bachata Social Cup you agree:

1) That Organizer can publish your photo on Bailame Facebook event and fanpage and website www.bailame.pl

2) By entering the Social Cup territory you consent to photography, video recording and its/their release, publication, exhibition or reproduction to be used for promotional purposes, advertising on website and social media.

3) You give your consent to the processing of your personal data by Bailame Dorota Chudzik (NIP: 6772447721, address: Kościelna 19 street, 34-220 Maków Podhalański, Poland) for the following purposes: registration for the Social Cup, sending information regarding registration, payment and other activities related to the event, promotions regarding services offered, to be sent to your email address.

PRIVACY POLICY

Bailame Dorota Chudzik (NIP: 6772447721, address: Kościelna 19 street, 34-220 Maków Podhalański, Poland), processes your personal data as an administrator. The administrator will retain your personal information until you request us to remove them.

You have the following rights in relation to the protection of personal data:

- Right of access - you can ask us to provide the information on what kind of personal information about you we keep and why

- Right to rectification, to erasure, to restrict processing or to object to data processing

- Right to data portability

- Right to complaint

You have a right to access and adjust your personal data. You can withdraw your consent to the processing of your personal data at any time, by sending such request to bailamefestival@gmail.com

----- WERSJA POLSKA -----

To już czwarta edycja konkursu Bachata Social CUP w Krakowie!

Konkurs ponownie odbędzie się ramach BáilaMe Cracow Bachata Festival 2022 - Official Event

Bachateros z całej Polski - zapraszamy do uczestnictwa!

⭐ ZASADY KONKURSU

🔸 Idea Konkursu:

- Zapisy do konkursu przyjmowane są tylko w parach damsko - męskich

- Przez cały przebieg konkursu uczestnicy tańczą w tych samych parach - pary nie zmieniają się

- Konkurs skierowany jest do wszystkich tańczących bachatę którzy nie są (oraz nigdy wcześniej nie byli) instruktorami tańca

- Konkurs ma charakter w 100% socjalowy, bez elementów choreografii.

- Uczestnicy improwizują i tańczą do muzyki, która nie zostanie wcześniej ogłoszona

- Pary będą tańczyć do różnych odmian muzyki bachatowej, takich jak bachata sensual/moderna/remixy/dominicana/impro/urbana etc.

- Zmagania uczestników będzie oceniać profesjonalne jury, składające się z instruktorów prowadzących warsztaty podczas BáilaMe Cracow Bachata Festival.

🔸 Elementy, które BĘDĄ oceniane przez Jury to:

- Interpretacja muzyki

- Technika tańca

- Prowadzenie / podążanie za partnerem

- Estetyka ruchu

- Rytm

- Kontakt z partnerem/partnerką

🔸 Elementy które NIE BĘDĄ oceniane przez Jury to:

- Show

- Kontakt z publicznością

- Strój

- Akrobacje

⭐ ZGŁOSZENIA

🔸 Jeżeli POSIADASZ passa uprawniającego Cię do wejścia na piątkową i sobotnią imprezę koszt udziału w konkursie dla osoby to 30 zł (7 eur)

🔸 Jeżeli NIE POSIADASZ passa uprawniającego Cię do wejścia na piątkową i sobotnią, koszt udziału w konkursie dla osoby to 60 zł (14 eur)

🔸 Żeby wziąć udział w konkursie należy wysłać maila pod adres bailamefestival@gmail.com w którym podajcie następujące informacje:

- Wasze imiona, nazwiska i adresy mailowe

- Miasta z których jesteście

- Informację czy posiadacie wykupione passy: „Oboje posiadamy passy uprawniające na wejście na obydwie imprezy” lub „nie posiadamy passów uprawniających na wejście na obydwie imprezy”, lub „Jedno z nas posiada passa uprawniającego na wejście na obydwie imprezy”

🔸 Prosimy również o przesłanie Waszych zdjęć portretowych solo

🔸 Następnie należy dokonać opłaty na konto festiwalowe:

27 1140 2004 0000 3102 7930 5023

Bailame Dorota Chudzik

ul.Kościelna 19

34-220 Maków Podhalański

🔸 Nieprzekraczalny limit zgłoszeń to 40 par. O udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe zasady konkursu oraz lista nagród zostaną ogłoszone wkrótce w postach na tym wydarzeniu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji zasad i harmonogramu Bachata Social CUP, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu i festiwalu.

⭐ PRZEBIEG KONKURSU

🔸 I ETAP

Pierwszy etap konkursu odbędzie się w piątek 29.04.2022 wieczorem (przed imprezą) o godzinie 20:00. Wszystkie pary będą tańczyły równocześnie przez około 40 minut. Podczas tego etapu będzie jedna 10 minutowa przerwa na odpoczynek i napicie się wody.

Każdy członek jury oceni każdą parę przyznając jej 0 punktów lub 1 punkt. Do drugiego etapu zakwalifikuje się około 25% par z największą ilością punktów (nie podajemy konkretniej liczby par gdyż niektóre pary mogą uzbierać taką samą liczbę punktów – rezultat ex aequo). O wynikach pierwszego etapu poinformujemy w sobotę 30.04 około godziny 15:00 na wydarzeniu na Facebooku.

🔸 II ETAP

Drugi etap konkursu odbędzie się w sobotę 30.04.2022 wieczorem (przed rozpoczęciem imprezy) o godzinie 21:00. Wszystkie pary będą tańczyły równocześnie przez około 20 minut. Podczas tego etapu będzie jedna kilku minutowa przerwa na odpoczynek, napicie się wody.

W tym etapie każdy członek jury oceni każdą parę przyznając jej 1 , 2 lub 3 punkty. Do finału zakwalifikują się 3 pary z największą ilością punktów.

🔸 III ETAP - FINAŁ

Finał konkursu odbędzie się podczas sobotniej imprezy, około północy. Podczas finału wszystkie 3 pary będą tańczyły równocześnie przez około 15 minut. Jury oceni każdą parę, przyznając jej od 1 do 5 punktów. Para, która zbierze najwięcej głosów wygrywa.

Ostateczne wyniki konkursu postaramy się ogłosić jak najszybciej, czyli około 1 w nocy.

⭐ PROGRAM

🔸 PIĄTEK - 29.04.2022

20:00 - Spotkanie organizacyjne dla uczestników konkursu

20:30 - I Etap Konkursu

🔸 NIEDZIELA - 30.04.2022

15:00 - Ogłoszenie wyników I Etapu

21:00 - II Etap Konkursu

23:45 - Ogłoszenie par finałowych

24:00 - FINAŁ Konkursu

1:00 - Ogłoszenie zwycięzców konkursu i wręczenie nagród

Zgłaszając się do konkursu, wyrażasz zgodę, na:

1) Publikację Twojego zdjęcia i wizerunku na Facebooku (fanpage i wydarzenie) oraz na naszej stronie internetowej www.bailame.pl

2) Uczestnik wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że udział w wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku jego osoby podczas wydarzenia oraz rozpowszechnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich przez Organizatorów Festiwalu.

3) Przetwarzanie danych osobowych przez Bailame Dorota Chudzik (NIP: 6772447721, adres: ul. Kościelna 19, 34-220 Maków Podhalański) w celu przesyłania informacji związanych z rejestracją na Bachata Social Cup, płatnością oraz innymi czynnościami związanymi z konkursem w tym promocją wydarzenia i oferty festiwalowej, na Twój adres e-maila.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Bailame Dorota Chudzik (NIP: 6772447721, ul. Kościelna 19, 34-220 Maków Podhalański).

Administrator będzie przechowywać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z otrzymywaniem informacji drogą elektroniczną.

Masz prawo do:

- dostępu do swoich danych:

- żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

- uzyskania kopii danych

- przenoszenia danych do innego administratora danych

- wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W dowolnym momencie możesz wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: bailamefestival@gmail.com

C’est déjà la quatrième édition de bachata Social CUP à Cracovie !

La compétition aura à nouveau lieu dans le cadre du BáilaMe Cracow Bachata Festival 2022

Bachateros du monde entier ! - nous vous encourageons à venir!

⭐ RÈGLES

🔸 idée de la compétition:

- Vous ne pouvez vous inscrire qu’en tant que couple homme-femme.

- Les couples ne changent pas, ne tournent pas pendant toute la compétition.

- Le concours s’adresse à tous les danseurs bachata qui ne sont pas (et n’ont jamais été) instructeurs de danse.

- Le concours s’adresse à la danse sociale sans chorégraphie

- Les participants improviseront et dansent immédiatement sur la musique ne seront pas annoncés à l’avance.

-Les couples dansent sur une variété de musique bachata telles que bachata sensuelle / moderne bachata / remixes / dominicain / impro / ect urbain.

-Les concurrents seront évalués par un jury professionnel composé des instructeurs qui animéront des ateliers au Festival Bailame Cracow Bachata.

🔸 éléments qui seront évalués par le jury :

- interprétation musicale

- technique de danse

- diriger et suivre

- l’esthétique de la danse

- rythme

- interaction entre partenaires dansants

🔸 éléments qui ne seront PAS évalués par le jury :

- montrer

- interaction avec le public

- costume

- mouvements acrobatiques

⭐INDENTE

🔸 Si vous avez un laissez-passer qui vous donne le droit d’assister aux fêtes du vendredi et du samedi, les frais de compétition sont de 30 PLN (7 EUR) par personne.

🔸 Si vous n’avez pas de laissez-passer qui vous donne droit à assister aux fêtes du vendredi et du samedi, les frais de compétition sont de 60 PLN (14 EUR) par personne.

🔸'inscription au concours doit être faite en envoyant un e-mail à: bailamefestival@gmail.com dans lequel vous devez fournir:

- vos noms, noms de famille et adresses e-mail

- les villes d’où vous venez

- informations sur les laissez-passer: « Nous avons tous les deux des laissez-passer nous permettant d’assister aux deux parties » ou « Nous n’avons pas de laissez-passer nous permettant d’assister aux deux parties » ou « L’un de nous a un laissez-passer qui me donne droit / mon parter d’assister aux deux parties »

🔸 Vous êtes également gentiment invité à envoyer vos photos portrait solo (si vous avez une photo ensemble, s’il vous plaît l’envoyer aussi)

🔸, vous devez transférer les frais de compétition au compte désigné :

27 1140 2004 0000 3102 7930 5023

IBAN: PL 27 1140 2004 0000 3102 7930 5023

BIC: BREXPLPWXXX

Bailame Dorota Chudzik

Ul. Kościelna 19

34-220 Podhalański Maków

🔸 Il y a une limitation du nombre de participants : 40 couples. La participation à la compétition est déterminée par le premier arrivé, premier servi.

Les détails et la liste des prix seront annoncés prochainement par affichage dans cet événement. Les organisateurs se réservent le droit de modifier les règles et le calendrier de la Coupe sociale Bachata.

⭐ CONDUCTION DE LA COMPÉTITION

🔸 PREMIER TOUR

Le premier tour de la compétition aura lieu du vendredi au 29 avril 2022 à 20h (avant la fête).

Tous les couples dansent simultanément pendant environ 40 minutes. Pendant ce temps, il y aura une pause de 10 minutes pour le repos et l’eau potable.

Chaque membre du jury évaluera chaque couple qui les décernera 0 ou 1 point. Environ 25% des couples qui auront reçu le plus grand nombre de points se qualifieront pour le second tour (nous ne précisons pas le nombre de couples en raison de la possibilité d’ex aequo). Les résultats du premier tour seront annoncés le samedi 30 avril vers 15 h sur la page Facebook de l’événement.

🔸 LE DEUXIÈME TOUR

Le deuxième tour de la compétition aura lieu le samedi à 21 h (avant la fête). Les couples dansent simultanément pendant environ 20 minutes. Pendant ce temps, il y aura une courte pause pour le repos et l’eau potable.

Dans ce tour chaque membre du jury évaluera chaque couple qui leur attribuera 1, 2 ou 3 points. Trois couples avec le plus grand nombre de points se qualifieront pour le tour final.

🔸 TROISIÈME TOUR – FINALE

La finale de la compétition aura lieu pendant la fête du samedi, vers minuit. Pendant la finale, les trois couples dansent simultanément pendant environ 15 minutes. Le jury évaluera chaque couple qui les attribuera de 1 à 5 points. Le couple avec le plus grand nombre de points gagnera la compétition.

Les résultats définitifs du concours seront annoncés dès que possible, probablement vers 1 h du matin.

⭐ HORAIRE

🔸 VENDREDI – 29 avril 2022

20h00 – Réunion organisationnelle pour les concurrents

20h30 – Premier tour de la compétition

🔸 SAMEDI – 30 avril 2022

15h00 – Annonce des résultats du premier tour

21h00 – le deuxième tour de la compétition

23h45 - Annonce des résultats du second tour

12h00 – FINALE de la Compétition

1h00 – Annonce des gagnants et cérémonie de remise des prix

En vous inscrivant à la Bachata Social Cup, vous êtes d’accord :

1) Cet organisateur peut publier votre photo sur bailame événement Facebook et fanpage et site web www.bailame.pl

2) En entrant sur le territoire de la Coupe Sociale, vous consentez à ce que la photographie, l’enregistrement vidéo et sa sortie, leur publication, leur exposition ou leur reproduction soient utilisés à des fins promotionnelles, publicitaires sur le site Web et les médias sociaux.

3) Vous

¡Ya es la cuarta edición de la Bachata Social CUP en Cracovia!

La competición volverá a realizarse como parte del BáilaMe Cracow Bachata Festival 2022

¡Bachateros de todo el mundo! - ¡Te animamos a venir!

reglas de ⭐

🔸 Idea del Concurso:

- Usted puede inscribirse sólo como una pareja hombre-mujer.

- Las parejas no cambian, no rotan durante toda la competencia.

- La competencia está dirigida a todos los bailarines de bachata que no son (y nunca han sido) instructores de baile.

- El concurso está dirigido a la danza social sin coreografías implicadas

- Los concursantes improvisarán y bailarán a la vez para que la música no se anuncie de antemano.

-Las parejas bailarán a una variedad de música de bachata como bachata sensual / bachata moderna / remixes / dominicana / impro / ect urbana.

-Los competidores serán evaluados por jurado profesional compuesto por los instructores que imparten talleres en bailame Cracow Bachata Festival.

🔸 Elementos que serán evaluados por el Jurado:

- interpretación musical

- técnica de baile

- líder y siguiente

- la estética de la danza

- ritmo

- interacción entre parejas de baile

🔸 Elementos que NO SERÁN evaluados por el Jurado:

- mostrar

- interacción con el público

- traje

- movimientos acrobáticos

Registro ⭐

🔸 Si tiene un pase que le da derecho a asistir a las fiestas de viernes y sábado, la cuota de competencia es de 30 PLN (7 EUROS) por persona.

🔸 Si NO tiene un pase que le da derecho a asistir a las fiestas de viernes y sábado, la cuota de competencia es de 60 PLN (14 EUR) por persona.

🔸 El registro del concurso debe realizarse enviando un correo electrónico a: bailamefestival@gmail.com en el que debe proporcionar:

- sus nombres, apellidos y direcciones de correo electrónico

- ciudades de las que vienes

- información sobre los pases: "Ambos tenemos pases que nos dan derecho a asistir a ambas partes" o "No tenemos pases que nos incisen a asistir a ambas partes" o "Uno de nosotros tiene un pase que me da derecho /mi parter a asistir a ambas partes"

🔸 También se le pide amablemente que envíe sus fotos de retrato en solitario (si tiene una foto juntos, por favor envíela también)

🔸 Luego, debe transferir la cuota de competencia a la cuenta designada:

27 1140 2004 0000 3102 7930 5023

IBAN: PL 27 1140 2004 0000 3102 7930 5023

BIC: BREXPLPWXXX

Bailame Dorota Chudzik

Ul. Kościelna 19

34-220 Maków Podhalański

🔸 Hay una limitación del número de participantes: 40 parejas. La participación en la competición viene determinada por orden de llegada.

Los detalles y la lista de premios se anunciarán pronto publicando en este evento. Los organizadores se reservan el derecho de modificar las reglas y el calendario de la Copa Social de Bachata.

⭐ CONDUCCIÓN DEL CONCURSO

🔸 PRIMERA RONDA

La primera ronda de la competición tendrá lugar del viernes 29 de abril de 2022 a las 20.00 horas (antes de la fiesta).

Todas las parejas bailarán simultáneamente durante unos 40 minutos. Durante este tiempo habrá un descanso de 10 minutos para descansar y beber agua.

Cada miembro del jurado evaluará cada pareja que los otorguen con 0 o 1 punto. Alrededor del 25% de las parejas que habrán recibido el mayor número de puntos se clasificarán a la segunda ronda (no especificamos el número de parejas debido a la posibilidad de ex aequo). Los resultados de la primera ronda se darán a conocer el sábado 30 de abril a eso de las 3 p. m. en la página del evento de Facebook.

🔸 LA SEGUNDA RONDA

La segunda ronda de la competición tendrá lugar el sábado a las 9 p. m. (antes de la fiesta). Las parejas bailarán simultáneamente durante unos 20 minutos. Durante este tiempo habrá un breve descanso para descansar y beber agua.

En esta ronda cada miembro del jurado evaluará cada pareja que los otorguen con 1, 2 o 3 puntos. Tres parejas con el mayor número de puntos se clasificarán a la ronda final.

🔸 TERCERA RONDA – FINAL

La final de la competición tendrá lugar durante la fiesta del sábado, alrededor de la medianoche. Durante la final las tres parejas bailarán simultáneamente durante unos 15 minutos. El jurado evaluará a cada pareja que los otorguen con 1-5 puntos. La pareja con mayor número de puntos ganará la competición.

Los resultados finales de la competición se anunciarán lo antes posible, probablemente alrededor de la 1 de la madrugada.

horario ⭐

🔸 VIERNES – 29 de abril de 2022

20.00 horas – Reunión organizacional para competidores

20.30 horas – Primera ronda de la competición

🔸 SÁBADO – 30 de abril de 2022

15.00 horas –Anuncio de resultados de la primera ronda

21.00 horas – la segunda ronda de la Competición

11:45 pm - Anuncio de resultados de la segunda ronda

12:00 pm – FINAL del Concurso

1:00 am – Anuncio de los ganadores y la ceremonia de premiación

Al inscribirse en la Copa Social bachata usted acepta:

1) Ese Organizador puede publicar su foto en el evento de Facebook Bailame y fanpage y sitio web www.bailame.pl

2) Al entrar en el territorio de la Copa Social usted consiente que la fotografía, la grabación de vídeo y su lanzamiento, publicación, exposición o reproducción se utilicen con fines promocionales, publicidad en el sitio web y redes sociales.

3) Usted

Ratings
Rate it:
Please sign-in to rate
Xnow
Comments
Please sign-in to comment
.Xnow